EU50: Ár nAmhrán / Our Anthem Logo

EU50: Ár nAmhrán / Our Anthem

Ireland’s membership of the European Union over the last 50 years has seen transformative change across our society. As part of the EU50 programme celebrating this milestone, the Department of Foreign Affairs, the Department of Education and the Royal Irish Academy of Music are partnering on a new initiative: Ár nAmhrán / Our Anthem.

Together we invite you to learn and rehearse our EU Anthem, Beethoven’s Ode to Joy, culminating in live performances of the Anthem on the eve of and on Europe Day, 8-9 May.  Schools and other groups are also invited to raise or display the EU flag when the anthem is performed, and a flag will be distributed to each.

Schools, other groups and individuals taking part may wish to share their performances on social media during the month of May, using the hashtag #OurAnthemEU50.  A selection of performances will be showcased on the EU50 webpage and on Government social media channels on Europe Day.


Tá athrú gan cuimse tagtha ar ár sochaí le 50 bliain anuas ó ghlac Éire ballraíocht san Aontas Eorpach. Mar chuid den chlár EU50 a dhéanann ceiliúradh ar an gcloch mhíle sin, tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha, an Roinn Oideachais agus Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann ag teacht le chéile le haghaidh togra nua: Ár nAmhrán / Our Anthem.

Le chéile, tugaimid cuireadh daoibhse Amhrán an AE, Laoi don Áthas le Beethoven, a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus teacht le chéile chun léiriú beo a dhéanamh ar an amhrán ar oíche Lá na hEorpa agus ar Lá na hEorpa féin, an 8-9 Bealtaine.  Mar aon leis sin, fáiltítear roimh scoileanna agus  grúpaí eile brat an AE a thaispeáint nó a ardú nuair a sheinntear an t-amhrán, agus cuirfear brat amach chuig gach scoil agus grúpa a ghlacann páirt.

Moltar do scoileanna, grúpaí eile agus daoine aonair a ghlacann páirt a gcuid léirithe a roinnt ar na meáin shóisialta ar an 1 Bealtaine go dtí deireadh mhí na Bealtaine, ag baint úsáid as an haischlib #OurAnthemEU50. Taispeánfar rogha léirithe ar shuíomh gréasáin EU50 agus ar leathanaigh meáin shóisialta an Rialtais ar Lá na hEorpa.

Government of Ireland and RIAM logos