EU50: Ár nAmhrán / Our Anthem Logo

How to take part / Conas páirt a ghlacadh

How to take part

Join thousands of primary and secondary school students, ensembles, performers and community groups across Ireland in celebrating Europe Day with performances of the EU Anthem on 8-9 May. You can register your interest here.

A digital project pack of sheet music, recordings and other supporting materials is available for use by participants. The pack offers a diverse, accessible and inclusive menu of options to learn and perform the anthem, including:  

We encourage you to use this initiative to celebrate the diversity and richness of cultures and experience in your school, and to acknowledge our historic links with European culture and our enduring membership of the European Union.  You may find the dedicated Government EU50 website a useful resource detailing Ireland’s EU journey to date.

Scaoil amach é!


Register your interest here / Is féidir do spéis a chur in iúl


Conas páirt a ghlacadh

Bígí i dteannta na mílte dalta bunscoile agus meánscoile, ensembles, oirfidigh agus grúpaí pobail ar fud na hÉireann chun Lá na hEorpa a cheiliúradh le taibhithe d’Amhrán an AE ar an 8-9 Bealtaine. Is féidir spéis a léiriú anseo.

Tá pacáiste digiteach ar fáil anseo ina bhfuil bileoga ceoil, taifeadtaí agus ábhair thacaíochta eile. Mar chuid den phacáiste, beidh rogha ábhar ilchineálach inrochtana ar fáil chun an t-amhrán a fhoghlaim agus a sheinm, lena n-áirítear:

 

Moltar duit an togra seo a úsáid chun éagsúlacht agus saibhreas na gcultúr agus na n-eispéireas i do scoil a cheiliúradh, agus chun aitheantas a thabhairt don nasc stairiúil atá againn le stair na hEorpa agus dár mballraíocht bhuansheasmhach san Aontas Eorpach. Tá eolas úsáideach maidir le haistear na hÉireann san Aontas Eorpach go dtí seo ar fáil ar shuíomh gréasáin EU50 de chuid an Rialtais.

 

Scaoil amach é!