EU50: Ár nAmhrán / Our Anthem Logo

About EU50 / Maidir le AE50

On 22 January 1972 Ireland signed the Treaty of Accession to join the then European Communities. Fifty years since this historic occasion, over the course of 2022 and into 2023, the Government is marking this important anniversary through a programme of EU50 events and initiatives.  Through EU50 we are encouraging celebration of 50 years of our membership of the European Union.


Ar an 22 Eanáir, 1972, shínigh Éire an Conradh Aontachais le bheith ina ball de na Comhphobail Eorpacha, mar a thugtaí orthu an t-am sin. Caoga bliain tar éis na hócáide stairiúla seo, i gcaitheamh 2022 agus anois le linn 2023, tá an Rialtas ag comóradh an chuimhneacháin thábhachtaigh seo trí chlár d’imeachtaí agus de thionscnaimh EU50.  Trí EU50, táimid ag moladh ceiliúradh ar 50 bliain de bhallraíocht san Aontas Eorpach.